Kvalitet

For at kunne imødekomme og dokumenterer et højt kvalitetsniveau, er Koatek A/S blevet certificeret under ISO9001:2008. Målinger udføres med Zeiss 3D måleskine Contura G2, div. profilprojektorer samt kalibreret måleværktøj.

 

Proceskontrol

Under produktiosforløbet udtages stikprøver, så korrigerende og forebyggende handlinger kan gennemføres.

 

Kvalitetsmål

For at sikre, at Koateks kvalitetsmål om, at en kontinuerlig minimering af fejl i kundeleverancer opretholdes, foretages planlagte målinger og analyser af alle processer.

Kontrolplaner og bobletegninger udarbejdes i henhold til modtagne instruktioner.

  

Reklamationspolitik

Alle reklamationer behandles seriøst og forsøges afhjulpet hurtigst muligt, på en for vore kunder, tilfredsstillende måde.

Alle afvigelser bliver registreret i henhold til kvalitetsledelsessystemet.

 

Kompetencer

Komponenter

Maskiner

Montage

Finish

Kontrol

Hvem er vi

Salg & levering

Kontakt

 

KOATEK A/S Håndværkervej 32 DK- 3630 Jægerspris Tlf. 47 56 56 56 Fax. 47 56 56 57