Montage

Montageopgaver kan udføres i forlængelse af emnefremstillingen, eller som

selvstændige entrepriser.

                                                            

Montage foregår i et afskærmet lokale på dertil udviklede montagestande

med udsugning, hvorfor også epoxy- og limopgaver kan udføres.                 

 

Færdigmonterede emner testes i henhold til Deres specifikationer og
dokumenteret funktionsattest kan medsendes for hver entreprise,
ligesom lagerhold af færdigmonterede og emballerede emner

kan tilbydes.

 

Kompetencer

Komponenter

Maskiner

Montage

Finish

Kontrol

Hvem er vi

Salg & levering

Kontakt

 

KOATEK A/S Håndværkervej 32 DK- 3630 Jægerspris Tlf. 47 56 56 56 Fax. 47 56 56 57