Finmekanik, fuglefløjt og forandring

Finmekanik, fuglefløjt og forandring

Fra det nordsjællandske Jægerspris leverer Koatek finmekaniske komponenter til hele verden. Virksomheden startede i 1969 som ambitiøs enkeltmandsvirksomhed, der i dag huser hele 80 ansatte. Koatek er derfor bekendt med den handlekraft og engagement, der kan få ambitiøse projekter til at vokse. En handlekraft de nu vil omsætte til gavn for den danske natur.

Inspireret af digesvaler

På Koateks grund lå for få år siden en massiv jordbunke, der skulle indgå i et større gravearbejde. Under gravearbejdet blev hjørner fjernet, og således fremkom der stejle sideflader, som straks blev beboet af intet mindre end 50-100 digesvaler. Det følgende år groede skrænterne til, og som følge heraf vendte svalerne aldrig tilbage. En stor ærgrelse for både ansatte og gæster, der tidligere havde nydt livet og fuglestemmerne. Oplevelsen og nærkontakten med naturen inspirerede Koatek til en mere naturlig drift af deres arealer og satte gang i vilde visioner for fremme af biodiversiteten.

Koatek vil bidrage til at gøre naturen på de omgivende arealer vildere og mere mangfoldig, end den er nu. I forbindelse med driftsændringerne på deres grønne arealer blev Koatek opmærksomme på Foreningen Vild Med Viljes arbejde og ambitioner på naturens vegne. Et partnerskab i foreningens fællesskab med mulighed for professionel rådgivning og støtte af det fælles initiativ forekom derfor helt naturligt.

Dyrelivet strømmer til Koatek

Siden 2007 har Koatek ligget i udkanten af et industrikvarter omkranset af flade, dyrkede marker, tomme grunde og mindre virksomheder. Tilknyttet virksomheden er store grønne græsarealer, der tidligere blev slået flere gange årligt. Af hensyn til naturen er denne driftsform nu helt ændret. Arealerne slås derfor kun en enkelt gang årligt, hvilket både gavner naturen og frigiver økonomiske ressourcer til flere biodiversitetsfremmende tiltag på virksomhedens arealer.

Som led i den vilde driftsændring har Koatek omlagt hele 2500 m2 fra græsareal til blomstereng, hvilket mærkbart har øget diversiteten af insekter og fugle. Effekten af de nye driftsændringer er tydelige for Koateks ansatte, der kan se, hvordan dyrene foretrækker virksomhedens arealer frem for de tilstødende markarealer. I efteråret fik Koatek blandt andet besøg af en stor flok stillitser, der glædeligt spiste blomsternes frø, og virksomhedens ansatte nyder daglige besøg fra både harer, agerhøns, fasaner, rovfugle, spurvefugle m.fl.

I år planlægger Koatek at omlægge alle deres arealer på i alt 10.000 m2, i ”Vild Med Vilje”-regi og glæder sig til at se, hvad det vil afføde.

Skriv et svar